Specializes in car rental for Korean businesses at the cheapest prices Specializes in car rental for Korean businesses at the cheapest prices
Specializes in car rental for Japan businesses at the cheapest prices Specializes in car rental for Japan businesses at the cheapest prices
Cho thuê xe theo tháng phục vụ đưa đón chuyên gia, đi công tác, dự án, đi làm việc tại các khu công nghiệp,
Cho thuê xe tham quan du lịch, lễ hội, cưới hỏi, thuê đi theo yêu cầu...
Cho thuê xe theo tháng, phục vụ chuyên gia, đưa đón chuyên gia, dự án, đi công tác dài hạn...
Cho thuê xe đi công tác, đi tham quan du lịch, lễ hội, cưới hỏi, đi theo yêu cầu....
Cho thuê xe theo tháng phục vụ đưa đón chuyên gia, đi công tác, dự án, phục vụ theo yêu cầu khách hàng
Cho thuê xe đi công tác, đi tham quan du lịch, lễ hội, cưới hỏi, đi theo yêu cầu....
Cho thuê xe theo tháng phục vụ đưa đón chuyên gia, đi công tác, dự án, các khu công nghiệp
Cho thuê xe đi công tác, đi tham quan du lịch, lễ hội, cưới hỏi, đi theo yêu cầu....
Cho thuê xe theo tháng phục vụ đưa đón chuyên gia, đi công tác, dự án, đưa đón CBCNV, đưa đón Công Nhân, Học Sinh hàng ngày
Cho thuê xe đi công tác, đi tham quan du lịch, lễ hội, cưới hỏi, đi theo yêu cầu....

HỒ SƠ DOANH NGHIỆP - COMPANY PROFILE

THUÊ XE CƯỚI - THUÊ XE ĐI THAM QUAN DU LỊCH

ĐỐI TÁC ĐANG THUÊ XE CHÚNG TÔI - OUR PARTNERS ARE RENTING CARS